Doanh nghiệp ở Hà Nội thưởng Tết Nguyên đán 2020 bao nhiêu?

Spread the love

Mức thưởng Tết Nguyên đán 2020 cao nhất 420 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp dân doanh, tiếp đến là mức thưởng 325 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp khối FDI.

Theo đó, năm 2019, kinh tế – xã hội trên địa bàn TP Hà Nội tiếp tục có chuyển biến tích cực. Hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp có hiệu quả và đã trả tiền lương theo năng xuất, chất lượng công việc nên tiền lương người lao động đã tăng cao hơn khoảng 11% so với năm 2018.

Về mức thưởng Tết, nhiều doanh nghiệp đã có thưởng Tết Dương lịch 2020 cho người lao động. Cụ thể, doanh nghiệp FDI có mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 70 triệu đồng/người.

Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước và khối doanh nghiệp dân doanh có mức thưởng Tết Dương lịch thấp nhất, đều là 400.000 đồng/người.

Đối với thưởng Tết Nguyên đán 2020, nhiều doanh nghiệp dự kiến chi trả bình quân tăng cao hơn khoảng 5% so với năm trước.

Doanh nghiệp dân doanh có mức thưởng Tết Nguyên đán 2020 cao nhất là 420 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng Tết Nguyên đán 2020 cao thứ 2 thuộc về doanh nghiệp FDI với mức 325 triệu đồng/người.

Mức thưởng Tết Nguyên đán 2020 thấp nhất thuộc về doanh nghiệp dân doanh là 680.000 đồng/người.

Theo Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, tiền lương bình quân năm 2019 là 5.850.000 đồng/người/tháng tăng 11,4% so với năm trước. Trong đó, doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất là 45 triệu đồng/người/tháng. Doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất là 4.485.000 đồng/người/tháng.

Nguồn: https://www.24h.com.vn/